DeelTempel

 

 

DaVinci

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verlangen ... vrijmetselaar te worden

Ieder vrij man van goede naam kan vrijmetselaar worden. Veel mensen denken nog altijd dat je moet worden gevraagd. Dat is zeker niet het geval. Hebt u belangstelling dan kunt u nadere informatie aanvragen via de contactgegevens op deze website, of misschien via een vrijmetselaar die u kent.

Het bovenstaande wil overigens niet zeggen dat iedereen die zich aanmeldt, ook vanzelf als nieuw lid wordt aanvaard. Wij hechten er grote waarde aan om te onderzoeken of onze loge de kandidaat iets te bieden heeft, en uiteraard vice versa. Het verdient dan ook aanbeveling om iets over de Vrijmetselarij te weten, zodat de uitgangspunten en onze werkwijze de kandidaat niet volstrekt vreemd zijn. Hiertoe is er diverse literatuur beschikbaar, en organiseert Anna Paulowna jaarlijks een informatieavond.

Na uw aanmelding vindt een eerste gesprek plaats met twee broeders. Op basis van dit gesprek kunt u bepalen of de Vrijmetselarij en Anna Paulowna wel bij u passen. Omgekeerd krijgen wij een indruk of u in onze loge past. Het is geen examen om te kijken hoeveel u al weet van de Vrijmetselarij of in hoeverre bij u de moraal of de grote levensvragen op de voorgrond staan. Wij zijn voornamelijk nieuwsgierig of u voldoende open bent en bereidwillig om te leren, kortom of u uit het juiste ‘ma├žonnieke hout’ bent gesneden.

Hierna volgen nog enkele gesprekken met leden van de loge. Tevens vragen wij u om een levensbeschrijving en om een vragenlijst te beantwoorden. Deze dienen als input voor de commissie van onderzoek, die een advies uitbrengt aan de andere leden van de loge. Als dit allemaal naar tevredenheid verloopt, staat niets uw inwijding tot leerling vrijmetselaar meer in de weg.

De gehele procedure kan tot een half jaar in beslag nemen. Dat wordt vaak gezien als een lange periode, maar de keuze om vrijmetselaar te worden moet weloverwogen zijn.

klophamer300